Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ
  • Các dạng điệp ngữ
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2 - bài 4
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Điệp ngữ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 193


Điệp ngữ là biện pháp tu từ sử dụng sự lặp lại của các từ, cụm từ và cấu trúc câu để nhấn mạnh nội dung cần diễn đạt. Nó được sử dụng phổ biến trong các tác phẩm văn chương để tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm, thể hiện rõ dụng ý nghệ thuật của nhà văn. Trong bài giảng hôm nay, cô Vân Anh sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về biện pháp tu từ này.

Chưa có thông báo nào