Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tính tuần hoàn
  • BT1
  • BT2
  • Tính chẵn lẻ
  • BT1
  • BT2+BT3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 3. Tính tuần hoàn, tính chẵn lẻ

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 4.696


Mới cập nhập.

Chưa có thông báo nào