Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 6.982


Trong 1 ngày đẹp trời khác, thầy lại nhầm VD2c các em nhéVD2. Các em sửa thành $$ k2\pi $$

Chưa có thông báo nào