Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 4.276

Xin lỗi các bạn trong 1 ngày không đẹp trời thầy làm lỗi 4 câu đơn giản Buồn(, các bạn sửa lại như sau nhé!
Thầy sẽ chỉnh sửa lại video trong time sớm nhất.
1ab

1cd

Chưa có thông báo nào