Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 1- 3
  • Ví dụ 4- 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN

Bài 7. Dạng vô định 0/0 lượng giác

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.879

Chưa có thông báo nào