Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung
  • BT1
  • BT1 (tiếp)
  • BT2
  • BT3
  • BT4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 4. Tiếp tuyến tại 1 điểm

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 3.591

Lưu ý: Ở ví dụ 1, câu f) x+24y-3=0 <=> y=-1/24x+1/8 nhé, thầy ghi nhầm hệ số tự do nhưng không ảnh hưởng tới kết quả, các em sửa lại nhé

Chưa có thông báo nào