Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 3 tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 5. Chứng minh hai đường thẳng song song

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 2.506

Bài giảng dạy các em cách chứng minh hai đường thẳng song song với nhau !

Chưa có thông báo nào