Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 3 tiếp
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 5. Chứng minh hai đường thẳng song song

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 1.541

Bài giảng dạy các em cách chứng minh hai đường thẳng song song với nhau !

Chưa có thông báo nào