Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 6. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.081

Bài giảng dạy các em chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng !

Chưa có thông báo nào