Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Ví dụ 01
  • Ví dụ 02
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 6. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.249

Bài giảng dạy các em chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng !

Chưa có thông báo nào