Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 9. Chứng minh hai mặt phẳng song song

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.609

Bài giảng dạy các em chứng minh 2 mặt phẳng song song !

Chưa có thông báo nào