Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Bài 9. Chứng minh hai mặt phẳng song song sẽ được mở vào ngày 13/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 9. Chứng minh hai mặt phẳng song song

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 915

Bài giảng dạy các em chứng minh 2 mặt phẳng song song !

Chưa có thông báo nào