Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 10. Thiết diện song song với mặt phẳng cho trước

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.322

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện song song với mặt cho trước !

Chưa có thông báo nào