Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 10. Thiết diện song song với mặt phẳng cho trước

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 904

Bài giảng dạy các em tìm thiết diện song song với mặt cho trước !

Chưa có thông báo nào