Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Bài 7. Xác định nhanh khoảng cách từ điểm tới mặt (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 04/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 7. Xác định nhanh khoảng cách từ điểm tới mặt (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.778

Bài giảng dạy em cách xác định và tính nhanh khoảng cách từ điểm mặt

Chưa có thông báo nào