Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Các trường hợp ngữ pháp trọng âm
  • Ôn tập các trường hợp ngữ pháp trọng tâm
  • ỨNG DỤNG làm bài tập
  • Tóm tắt
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1: FRIENDSHIP - TÌNH BẠN

Bài 2: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.331

Chưa có thông báo nào