Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Part 1
  • Part 2: Exercise 1
  • Part 2: Exercise 2
  • Part 2: Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES - TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN

Bài 4: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 544

Chưa có thông báo nào