Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập thực hành số 1
  • Bài tập thực hành số 2
  • Bài tập thực hành số 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6: COMPETITIONS - CÁC CUỘC THI

Bài 12: Ôn luyện ngữ pháp và kỹ năng làm bài (p.2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 194

Chưa có thông báo nào