Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ngữ âm
  • Luyện tập ngữ âm
  • Ôn luyện từ vựng
  • Bài tập từ vựng 1
  • Bài tập từ vựng 2
Nhấn để bật tiếng

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY - NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Bài 21: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 179

Chưa có thông báo nào