Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
 • Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
  • Tìm hiểu ngữ liệu
  • Nhận xét
 • Cách so sánh
  • Tìm hiểu ngữ liệu
  • Nhận xét
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 18: Thao tác lập luận so sánh

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 160

Chưa có thông báo nào