Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Ngôn ngữ báo chí
  • Các phương tiện diễn đạt
  • Luyện tập
Bài 28: Phong cách ngôn ngữ báo chí sẽ được mở vào ngày 11/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 28: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 136

Thông qua bài giảng Phong cách ngôn ngữ báo chí, các em sẽ được thầy giáo Phạm Hữu Cường hướng dẫn tìm hiểu các kiến thức về ngôn ngữ báo chí và các phương tiện diễn đạt. Bên cạnh đó, thầy giáo cũng sẽ cùng các em luyện tập bài tập để củng cố lại các kiến thức đã được dạy. Các em cùng chú ý theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào