Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung về thể loại văn học
  • Loại
  • Thể
 • Thơ
  • Khái niệm về thơ
  • Yêu cầu về đọc thơ
  • Bài tập 1
 • Truyện
  • Khái niệm về truyện
  • Yêu cầu về đọc truyện
  • Bài tập 2
Bài 29: Một số thể loại văn học: Thơ, truyện sẽ được mở vào ngày 13/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 29: Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 146

Ở bài giảng Một số thể loại văn học: Thơ, truyện, thầy giáo Phạm Hữu Cường sẽ giúp các em tìm hiểu khái quát đặc điểm của hai thể loại lớn trong nền văn học Việt Nam là thơ và truyện. Để từ những kiến thức nền, trọng tâm này, các em có thể vận dụng những hiểu biết đó vào việc đọc văn cũng như làm văn. Các em cùng tập trung theo dõi bài giảng và ghi chép lại cẩn thận nhé!

Chưa có thông báo nào