Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
  • Quan điểm sáng tác
  • Sự nghiệp sáng tác
  • Phong cách nghệ thuật
Bài 30: Chí Phèo sẽ được mở vào ngày 15/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 30: Chí Phèo

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 861


Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Bên cạnh đó, ông cũng có quan điểm nghệ thuật sâu sắc, tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc về đề tài người trí thức nghèo và người nông dân cùng khổ. Và để hiểu rõ hơn về con người, quan điểm nghệ thuật, tưởng của nhà văn Nam Cao, các em hãy cùng theo dõi bài giảng của thầy giáo nhé!

Chưa có thông báo nào