Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Vài nét về tác giả, tác phẩm
    • Vài nét về tác giả
    • Vài nét về tác phẩm
  • Phân tích
    • Đoạn trích và những mẫu thuẫn cơ bản của tác phẩm
    • Lời đề tựa của tác phẩm
Bài 37: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 29/07/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bài 37: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) (Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 222


Vũ Như Tô là vở bi kịch 5 hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 - 1517, dưới triều Lê Tương Dực. Và trong bài giảng phần 1, các em hãy cùng thầy giáo đi tìm hiểu về tác giả, tác phẩm cũng như lắng nghe phân tích của thầy giáo về những mâu thuẫn cơ bản của tác phẩm và lời đề từ nhé!

Chưa có thông báo nào