Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Đọc - hiểu văn bản
Bài 05: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều) sẽ được mở vào ngày 16/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ĐỌC THÊM - HỌC KÌ I

Bài 05: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 70


Xin lập khoa luật trích từ văn bản điều trấn số 27: Tế cấp bát điều, bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật. Các em cùng tìm hiểu về bài này qua bài giảng của thầy giáo nhé!

Chưa có thông báo nào