Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Mục đích yêu cầu của tiểu sử tóm tắt
  • Cách viết tiểu sử tóm tắt
  • Ghi nhớ và Luyện tập
Bài 15: Tiểu sử tóm tắt sẽ được mở vào ngày 21/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 15: Tiểu sử tóm tắt

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 117

Ở bài giảng Tiểu sử tóm tắt, thầy Phạm Hữu Cường sẽ giúp các em hiểu được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt cũng như cách thức viết ra sao. Các em cũng theo dõi và ghi chép lại bài giảng nhé! Chúc các em học tập tốt!

Chưa có thông báo nào