Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống có những đặc điểm cần lưu ý và Qui trình gồm các bước
  • Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp
  • Luyện tập củng cố
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bài 18: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 6

Trong bài giảng Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt, các em sẽ được thầy giáo hướng dẫn tìm hiểu các kiến thức: tình huống có những đặc điểm cần lưu ý, qui trình, trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp và luyện tập. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào