Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Hướng dẫn đọc thêm
  • Tổng kết
Bài 06: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức sẽ được mở vào ngày 10/11/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ĐỌC THÊM - HỌC KÌ II

Bài 06: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 68


Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là bài chính luận xuất sắc của Nguyễn An Ninh với bút danh Nguyễn Tịnh đăng trên báo Tiếng chuông rè năm 1925. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào