Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • PP1_Bài 1
  • PP1_Bài 1_Tiếp
  • PP1_Bài 2
  • PP2_Bài tập
  • PP3_Bài 1
  • PP3_Bài 2
  • PP4_Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Căn thức. Rút gọn biểu thức chứa căn

Bài 7: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức chứa căn

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 5.282

Nội dung bài học: Để luyện tập thêm một số bài toán về câu hỏi phụ sau khi rút gọn, các bạn hãy cùng theo dõi dạng tiếp theo: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức chứa căn nhé!

Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và chăm chỉ làm bài tập tự luyện nha!
Đính chính: Phương pháp 2: Giá trị nhỏ nhất của K là 10 - 6 = 4
Bài 2 ý a)

$$ \begin{array}{l}
M=-x+\sqrt{x}=-\left( x-\sqrt{x} \right)=-\left( x-2. \frac{1}{2}. \sqrt{x}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4} \right) \\
=-{{\left( \sqrt{x}-\frac{1}{2} \right)}^{2}}+\frac{1}{4}\le \frac{1}{4}
\end{array} $$
Suy ra \[\max M=\frac{1}{4}\] khi \[x=0\]

Chưa có thông báo nào