Ôn luyện Toán 9 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2 a;b;c
  • Bài 2 d;e
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6: Đường tròn

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 350


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào