Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 01. Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau
  • Các dạng bài tập
    • Dạng 1. Chứng minh hai phân thức bằng nhau theo định nghĩa
    • Dạng 2. Chứng minh hai phân thức bằng nhau dựa vào tính chất cơ bản của phân thức đại số
    • Dạng 3. Tìm biểu thức dựa vào quan hệ bằng nhau
X