Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau
  • Các dạng bài tập
    • Dạng 1. Chứng minh hai phân thức bằng nhau theo định nghĩa
    • Dạng 2. Chứng minh hai phân thức bằng nhau dựa vào tính chất cơ bản của phân thức đại số
    • Dạng 3. Tìm biểu thức dựa vào quan hệ bằng nhau
Nhấn để bật tiếng
X

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 01. Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 1.005


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính chất cơ bản của phân thức đại số - Hai phân thức bằng nhau
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào