Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 01. Đa giác, đa giác đều

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đa giác, đa giác đều
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Đa giác, đa giác đều
 • Dạng 1. Bài tập về đa giác
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 2. Bài tập về đa giác đều
  • Bài 1
  • Bài 2
X