Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 07. Ôn tập chương

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung: Ôn tập chương
- Ôn tập kiến thức về đa giác, diện tích đa giác.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Đa giác. Diện tích đa giác
 • Bài tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
X