Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 03. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Phần 1)

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập về dạng toán chuyển động.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết. Dạng 1 - Toán chuyển động
  • 2. Bài tập.
    • Bài 1.
    • Bài 2, bài 3.
    • Bài 4.
    • Bài 5.
X