Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • 1. Bất phương trình tích.
    • Bài 1 a,b.
    • Bài 1 c, d.
  • 2. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
    • Bài 1 a, b, c.
    • Bài 1d. Bài 2.
Nhấn để bật tiếng
X

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 04. Bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 594


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào