Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 04. Bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

Độ dài: 58 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bất phương trình tích và bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Bất phương trình tích.
    • Bài 1 a,b.
    • Bài 1 c, d.
  • 2. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
    • Bài 1 a, b, c.
    • Bài 1d. Bài 2.
X