Nâng cao Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn

Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 3. DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT

Bài 01. Dãy số tự nhiên theo quy luật (Tiết 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 479

- GV đính chính video bài giảng.

Clip Bài 1 (2:30): Dãy số 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 43
Sửa thành: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

Chưa có thông báo nào