Nâng cao Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7,8
Nhấn để bật tiếng

CHỦ ĐỀ 7. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỘT SỐ

Bài 03. Luyện tập các bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết cho một số.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 247

Chưa có thông báo nào