Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2 + 3 + 4 + 5
    • Bài 6 + 7
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 01. Khái niệm và các tính chất cơ bản của phân số (tiếp)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 6.292


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Khái niệm và các tính chất cơ bản của phân số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào