Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Tìm phân số thứ n trong dãy phân số theo quy luật.
 • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát I
  • Phương pháp giải + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2: Dãy phân số theo quy luật có thể khử liên tiếp - Công thức tổng quát II
  • Phương pháp giải + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • *Dạng 3: Dãy phân số theo quy luật có mẫu số của phân số sau bằng tích của mẫu số trước đó với một số khác 0
  • Phương pháp giải
 • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.

Bài 05. Dãy phân số theo quy luật.

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.118


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dãy phân số theo quy luật.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào