Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 3
    • Bài 4 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

BỘ PHẬN PHỤ TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI VÌ SAO, ĐỂ LÀM GÌ, BẰNG GÌ

Bài 03: Bộ phận phụ trả lời cho câu hỏi bằng gì

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 158


Trong bài giảng Bộ phận phụ trả lời cho câu hỏi bằng gì gồm hai phần là lý thuyết và luyện tập. Trong phần lý thuyết, cô giáo sẽ cung cấp kiến thức về vị trí, chức năng của bộ phận phụ trả lời câu hỏi bằng gì. Còn phần luyện tập, cô giáo sẽ chữa chi tiết các bài tập trong phiếu bài tập. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào