Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 4
  • Bài 5 - 7
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong Tiếng Việt

Bài 3. Luyện tập chung

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 150


Sau khi đã nắm vững hết các kiến thức về từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, các em hãy cùng nhau làm bài tập tại Phiếu bài tập để xem mình đã nắm vững được bao nhiêu kiến thức nhé! Cùng bắt đầu nào các em!

Chưa có thông báo nào