Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 4
    • Bài 5 - 7
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 10: Chủ ngữ, vị ngữ trong câu

Bài 3. Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 274


Hôm nay, các em sẽ được cô giáo hướng dẫn bài cuối cùng của chuyên đề Chủ ngữ, vị ngữ trong câu - bài Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào. Cô giáo sẽ hướng dẫn các em phần lý thuyết và chữa chi tiết các bài tập trong phiếu bài tập. Các em cùng theo dõi bài giảng và làm bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào