Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số bazơ quan trọng
    • 1) NaOH
    • b) Tính chất hóa học
    • 2) Ca(OH)2
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 2.2. Kiến thức nền tảng về bazơ (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.190

Chưa có thông báo nào