Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Xác định CTPT dựa vào thành phần khối lượng các nguyên tố
  • 2) Bài tập
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 19.1. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 232

Chưa có thông báo nào