Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
 • Distinguish /ə/ và /ɜ:/
  • Part 1
  • Part 2
  • Part 3
 • Speaking
  • Part 1
  • Part 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. MY HOBBIES

Unit 1. Speaking

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.506

Chưa có thông báo nào