Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
 • Grammar - Passive voice
  • Part 1
  • Part 2
 • Practice
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Unit 6. Grammar

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 650

Chưa có thông báo nào