Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
    • How to pronounce /tʃ/
    • How to pronounce /dʒ/
  • Speaking
    • Conversation
    • Useful structures
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 6. THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Unit 6. Speaking

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 454

Chưa có thông báo nào