Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Clauses of cause (Mệnh đề chỉ nguyên nhân)
  • Clauses of cause (Mệnh đề chỉ nguyên nhân) - cont
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 10. Health and Hygiene (Language Points)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 130


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức ngữ pháp sẽ học trong Unit 10. Health and Hygiene.
- Giới thiệu các mẫu câu, cấu trúc câu liên quan đến kiến thức ngữ pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào