Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 10. TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

Bài 07. Chứng minh 5 điểm nằm trên đường tròn (tiết 2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 298


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Chứng minh 5 điểm nằm trên đường tròn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào