PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sự tắt dần của dao động điện từ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Công suất hao phí trên mạch dao động
  • Ví dụ 3
Bài 08. Sự tắt dần của dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 08/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 08. Sự tắt dần của dao động điện từ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 340

Chưa có thông báo nào