PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa Young
  • Ánh sáng trắng
  • Vân sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Vân trùng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 07. Giao thoa ánh sáng Trắng (U85) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 18/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 07. Giao thoa ánh sáng Trắng (U85) (THAM KHẢO)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.420

Chưa có thông báo nào