PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Tế bào quang điện
  • Quang điện trở
  • Chụp ảnh hồng ngoại
  • Pin mặt trời
  • Ví dụ
Bài 04. Ứng dụng của hiện tượng quang điện (U85) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 24/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 04. Ứng dụng của hiện tượng quang điện (U85) (THAM KHẢO)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 718

Chưa có thông báo nào