PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt độ phóng xạ
  • Khái niệm H
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 06. Hoạt độ phóng xạ (U90+) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 08/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 06. Hoạt độ phóng xạ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 382

Chưa có thông báo nào