PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp C14
  • Phóng xạ nhân tạo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 07. Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ (U90+) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 09/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 07. Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ (U90+) (THAM KHẢO)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 342

Chưa có thông báo nào