PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 07. Phản ứng Phân hạch và Ứng dụng (U70)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào